Certificering

Wij beschikken over diverse certificeringen met betrekking tot kwaliteitsmanagement, veiligheid, groenkeur, bestrijding van eikenprocessierupsen en transport. De directie onderschrijft de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA 2017”6.0 en Groenkeur BRL Boomverzorging  om continue aandacht te schenken aan kwaliteit veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) en duurzaamheid.

 

Deze beleidsverklaring vormt een belangrijk onderdeel van het strategisch ondernemingsbeleid. Ons beleid biedt een raamwerk voor het vaststellen en beoordelen van doelstellingen.

 

ISO 9001:2015

We werken continue aan het in kaart brengen van stakeholders, risico-inventarisatie, procesmanagement, verantwoordelijkheid en verbeteringen binnen de werkomgeving volgens de ISO 9001:2015 richtlijnen. 

VCA

Wij werken veilig en gezond en voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet volgens de VCA richtlijnen.


Groenkeur

Groenkeur is het onafhankelijke keurmerk voor de groene sector.  Deze beoordelingsrichtlijn voldoet aan alle eisen uit de ISO 9001:2015.

European Tree Worker

Met gecertificeerde European Tree Workers (ETW-er) hebben we allround en vakbekwame boomverzorgers in dienst met kennis van alle zaken rondom bomen, boomverzorging en het beheren van bomen. 


Eikenprocessierupsen bestrijden

Wij zijn gecertificeerd voor het veilig bestrijden van eikenprocessierupsen.

NIWO

Wij beschikken over een NIWO transportvergunning waarmee wij transport voor derden mogen uitvoeren. 


Erkend Leerbedrijf

Wij zijn aangesloten bij de SBB en begeleiden studenten bij hun beroepsopleiding. 


Duurzaamheidsambitie

Als duurzaamheidsambitie zijn een aantal doelstellingen geformuleerd in de vorm van een 3 jarenplan (2024-2027).

Brandstof aangedreven (fossiel) gereedschap en machines

 • Doel: Vervanging door elektrisch aangedreven gereedschap en machines.
 • Streef- / einddatum: bij vervanging.
 • Status en voortgang: snoeizaag vervangen 2024.

Brandstof aangedreven (fossiel) bedrijfsvoertuigen

 • Vervanging bij einde economische levensduur / einde leasecontract door lagere milieuklasse.
 • Bij vervanging.
 • Nog niet van toepassing.

Brandstof aangedreven (fossiel) personenwagens

 • Vervanging bij einde economische levensduur / einde leasecontract door lagere milieuklasse.
 • Bij vervanging.
 • Nog niet van toepassing.

Energievoorziening pand

 • Compleet vervangen door hernieuwbare energie.
 • Bij vervanging/aanpassing.
 • Pand al voorzien van zonnepanelen. Verwarming door houtsnipperkachel.

Verlichting pand

 • Geheel vervangen door LED.
 • Bij vervanging.
 • Verlichting gedeeltelijk vervanging door LED.

Watervoorziening door bron

 • Alle waterverbruik betrekken van bron i.p.v. leidingwater.
 • Voortdurend.
 • Gedeeltelijk in gebruik.